Ze strony matki

 

Ze strony ojca

Pradziadkowie ze strony babci
- rodzina Warcholaków...

 

Pradziadkowie ze strony dziadka Ścisła, przywędrowali z obszaru Litwy

Babcia Janina
 Filipek z domu Warcholak
1906-1992 (ur. w Przemyślu)...

 

 Babcia Aniela Ściseł z domu Drozdek 1895-1973

Dziadek
Filipek Jan
1902-1989
(ur. w Zadybiu),  nauczyciel, pedagog, publicysta...

 

Dziadek
Ściseł Stanisław
1895-1985...

Mama Anna Ściseł z domu Filipek (ur. w 1932 w Nowodworze)...

 

Ojciec Marian Ściseł 1930-1984 (ur. w Pożarowie k/Kocka)...